Skip to content

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Пројекат „Школа без насиља“ у нашој школи се полако приближава крају.

03. 11. 2014. године је свакако један од значајнијих датума у реализацији овог пројекта. Одржан је састанак  коме  су, поред школског тима наше школе који предводи директор школе Зоран Јанус, присуствовали и бројни гости: Гордана Меденица и Смиљана Грујић из једнице за превенцију насиља Министарства просвете, др Татјана Панић, начелница Службе за здравствену заштиту школске деце  из Дома здравља Рума, Ангелина Сибинчић, директорица Центра за социјални рад из Руме, Марија Стојчевић, заменица председника СО Рума, Душан Љубишић, начелник општих послова , Горан Трлаић, председник савета Месне заједнице Хртковци, затим наша менторка за  пројекат Школа  без насиља Слободанка Алексић, ментор за Родно засновано насиље  Јован Комленац  и наше колеге из Кленка са својим тимом Школе без насиља на челу са директорицом Јасмином Поповић.

Директор  школе, Зоран Јанус,  потписао је овом приликом протокол о сарадњи са Центром за социјални рад, Домом здравља, локалном самоуправом и месном заједницом Хртковци. Истакнут је значај сарадње са овим институцијама за функционисање школе уопште и за смањење појаве насиља у њој.

Представнице Министарства просвете поразговарале су са тимовима обе школе о пројекту уопште, искуствима, потешкоћама у реализацији и слично. Добили смо корисне информације о новим пројектима и приручницима које ће нам помоћи у даљем раду на превенцији насиља и решавању евентуалних кризних ситуација у школи.

Цео догађај је медијски испраћен од стране Сремске телевизије и Румских новина.

А како је текао  пројекат у нашој школи од самог почетка до данас можете видети у кратком филму о Школи без насиља.

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Наша школа је ушла у пројекат „Школа без насиља“ у октобру 2012. године. Наш ментор  је Слободанка Алексић и можемо слободно да кажемо да смо с њом остварили веома добру сарадњу.

Главни циљ програма је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Насиље је сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

Овај програм није временски ограничен и настоји да постане саставни део рада школе.

Намењен је деци, наставницима и запосленима у школи, родитељима и локалној заједници. Школа је формирала тим за подршку програму и праћење његове реализације у школи.

Први корак у реализацији програма било је уочавање проблема у школи. Анкета за ученике и запослене  на самом почетку програма,  дала нам је увид у то каква је ситуација у нашој школи што се тиче насиља. На основу статистичких података схватили смо да смо једна од „мирнијих“ школа ( најзаступљеније је вербално насиље) али да увек може да буде боље и пријатније у њој.

Обука за запослене протекла је у доброј атмосфери и жељи да се што боље савлада вештина комуникације, отворени дијалог између деце и одраслих, реституција, позитивна дисциплина, формирање унутрашње и спољашње заштитне мреже.

Едукацију ученика вршили смо уз помоћ радионица на часовима одељењског старешине где су уочавали и препознавали насиље, учили о вршњачкој заштити и смањењу насилног понашања међу вршњацима.

 Едукацију родитеља вршена је на родитељским састанцима.  Сваки родитељ је добио приручник „ Шта је данас било у школи“, помоћу кога ће уочити и препознати евентуалне проблеме код своје деце и наћи најбољи начин да их, заједно са запосленима у школи реше.

Ове године активности Школе без насиља везане су за рад Вршњачког тима. Радионице се одржавају сваког месеца а тим има и других активности у које је укључен ( Дечја недеља, Дан школе, продаја УНИЦЕФ честитки,…)