Skip to content

ОТВОРЕНА ВРАТА

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА  ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАТЕ МОГУЋНОСТ ДА ЈЕДАН ДАН У МЕСЕЦУ ПРИСУСТВУЈЕТЕ НАСТАВИ У ОДЕЉЕЊУ КОЈЕ ПОХАЂА ВАШЕ ДЕТЕ.

РАСПОРЕД ПОСЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 201415.

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи понедељак у септембру

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи уторак у октобру

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последња среда у новембру

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи четвртак у

јануару

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи петак у фебруару

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи понедељак у марту

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последњи уторак

У априлу

Сви чланови Одељењског већа

Посета родитеља образовно-васпитном раду школе

Последња среда у мају

Сви чланови Одељењског већа

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА НА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ

Када су ученици 5-8 разреда у послеподневној смини а ученици 1-4 разреда у преподневној смени за школску 2014/2015. годину

РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1 БИЉАНА ПЕНЕЗИЋ

11,00

2. ТАТЈАНА УЈИЋ

11,25

3. ВАЛЕРИЈА ГРДИЋ

4. БРАНИСЛАВА БУДИЋ

10,00

5. НЕБОЈША ЈОВИЧИЋ

17,00

6. МАРИЈА МАНЦЕТА

16,00-16,50

7. МИЛЕНА ШКАРО

14,30-15,00

8. ТЕШИНОВИЋ НЕДЕЉКА

13,30-14.00

9. ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА

15,10-15,55

10. МИЛОВИЋ БЕРИНА

15,00-15,30

11. ВУИЧИЋ ВЕСНА

15,10-15,40

12. КАЛОПЕР ВЕСНА

13,00-13,30

13. ГРКОВИЋ АНЂЕЛКО

13,30-14,00

14. ДАНИЦА СПАСИЋ

14,20-15,05

15 КАТА ХАСАНОГЛУ

14,00-14,45

16. МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАНА

14,20-15,05

17. ДЕЈАН САВИЋ

17,10-17,55

18. ДЕЈИЋ САША

16,20-17,05

19. БЕРОЊА РАДОМИР

14,15-15,00

20. СРЂАН КОЈАДИНОВИЋ

15,10-15,55

21. СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ

15,30-16,00

22. КАТАРИНА МИРКОВИЋ

15,30-16,00

23. МАРКОВИЋ МАРИЦА

13,00-13,30

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА НА ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ

Када су ученици 5-8 разреда у преподневној смини а ученици 1-4 разреда у послеподневној смени за школску 2014/2015. годину.

РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

БИЉАНА ПЕНЕЗИЋ

13,00

2.

ТАТЈАНА УЈИЋ

13,00-13,30

3.

ВАЛЕРИЈА ГРДИЋ

14,15

4.

БРАНИСЛАВА БУДИЋ

13,00

5.

НЕБОЈША ЈОВИЧИЋ

11,00-12,00

6.

МАРИЈА МАНЦЕТА

11,35-12,20

7.

МИЛЕНА ШКАРО

10,00-10,30

8.

ТЕШИНОВИЋ НЕДЕЉКА

9,00-9,30

9.

ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА

11,35-12,20

10.

БЕРИНА МИЛОВИЋ

10,40-11,20

11.

ВУИЧИЋ ВЕСНА

10,30-11,15

12.

КАЛОПЕР ВЕСНА

8,45-9,00

13.

ГРКОВИЋ АНЂЕЛКО

9,00-9,30

14.

ДАНИЦА СПАСИЋ

9,50-10,35

15

КАТА ХАСАНОГЛУ

9,50-10,40

16.

МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАНА

9,50-10,30

17.

ДЕЈАН САВИЋ

11.35-12.20

18.

ДЕЈИЋ САША

10,40-11,25

19

БЕРОЊА РАДОМИР

9,00-9,45

20.

СРЂАН КОЈАДИНОВИЋ

10,40-11,25

21.

СЛАЂАНА

ЈОВАНОВИЋ

13,15-13,30

22.

КАТАРИНА МИРКОВИЋ

7,45

23.

МАРИЦА МАРКОВИЋ

13.00-13,30