ЗАПОСЛЕНИ

Ненаставно особље

Ред бр. Презиме и име Радно место
1. Јовичић Небојша Директор школе
2. Снежана Нешковић Школски педагог
3. Милица Спасојевић Шеф рачуноводства
4. Стеван Ђуричић Секретар школе
5. Марија Манцета Стручни сарадник – библиотекар

Наставно особље

Ред бр. Презиме и
име
Предмет који предаје
1 Грдић Валерија Професор разредне наставе
2 Тркуља
Станислав
Православни катихизис
3 Јовановић
Слађана
Руски језик
4 Тешиновић
Недељка
Физика, Математика
Техника и Технологија,
Техничко и информатичко
образовање
5 Манцета
Марија
Техника и технологија
6 Марковић
Марица
Наставник разредне наставе
7 Спасић
Даница
Наставник музичке културе
Наставник домаћинства
8 Шкаро
Милена
Наставник географије,
енглески језик 1-4
9 Филип
Ткалац
Наставник ликовне културе
10 Вуичић
Весна
Наставник математике
11 Ујић Татјана Професор разредне наставе
12 Којадиновић
Срђан
Наставник физичког васпитања
13 Будић
Бранислава
Професор разредне наставе
14 Савић Дејан Наставник биологије
Наставник грађанског васпитања
15 Пенезић
Биљана
Професор разредне наставе
16 Бероња
Радомир
Физичко васпитање,
Физичко и здравствено васпитање
17 Петровић
Драгана
Наставник историје
18 Дејић Саша Наставник биологије
19 Јелена
Лончар
Наставник енглеског језика
20 Ненад
Папић
Наставник информатике и
рачунарства
21 Пилер Иван Наставник хемије
22 Малић
Бранка
Наставник српског језика
23 Томашевић
Неда
Наставник српског језика

Помоћно особље

Редни бр. Презиме и име Помоћно особље
1. Пуач Гордана кувар- посластичар
2. Милојевић Раденко Домар – Мајстор одржавања
3. Миљевић Далиборка чистачица
4. Грујић Гордана чистачица
5. Нада Богдановић чистачица