ШКОЛСКИ ОДБОР

Чланови школског одбора су:

  1. Томислав Шимић, председник
  2. Марија Манцета -заменик
  3. Недељка Тешиновић
  4. Драгана Вукојевић
  5. Јована Бранковић
  6. Хермина Ушјак
  7. Милојевић Маја
  8. Слађана Јовановић