БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА  ОШ “МИЛОШ  ЦРЊАНСКИ“  ХРТКОВЦИ

Огледало сваке добро организоване школе је школска библиотека. Она је центар за унапређивање метода и облика васпитно-образовног рада, место размене важних информација у школи. Сем што ученици у њој проналазе лектиру а наставници потребну дидактичко-методичку литературу, ту се могу пронаћи и информације о некој одређеној области људског знања. Ту ученици остварују прве контакте с књигом, развијају љубав према њој, али и уче да се сналазе у савременом информационом систему.

Школска библиотека ОШ“Милош Црњански“ у Хртковцима постоји дужи низ година, али је књижни фонд био застарео и смештен у неусловној просторији.

У току јуна месеца 2008. године, изграђена је нова просторија од 40 м , и  у њу смештена школска библиотека. Просторија је светла и пријатна, те се и ученици и запослени у њој радо задржавају.

Библиотека је опремљена полицама за књиге које одговарају стандардима, а књижни фонд класификован по УДК систему. Редовно се води дневни, месечни и годишњи извештај о раду библиотеке, а програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм образовно-васпитног рада школе. Све јединице књижног фонда смештене су у две књиге инвентара за монографске публикације.

У оквиру просторије је читаоница са 12 места за седење и столовима за групни рад. Од 2009. године, рачунар у библиотеци је повезан на интернет који ученици и запослени могу да користе.

Урађена је ревизија књижног фонда и расходоване  књиге које су због неадекватног смештаја уништене, као и књижни фонд који је застарео. Тиме се књижни фонд наше библотеке знатно смањио и стога смо се обратили за помоћ у попуњавању књижног фонда. На наш апел су се одазвали многи, међу којима су: Градска библиотека из Новог Сада (400 наслова), Градска библиотека из Руме (100 наслова), Месна заједница Хртковци из које је пребачен преостали фонд сеоске библиотеке која је угашена (500 наслова) , CARITAS Србије и Црне Горе ( 200 наслова), ученици у акцији „ Поклони књигу“, запослени у школи, издавачке куће,…

Књижни фонд наше школске библиотеке данас износи 6.000 наслова. Највећи део чини ученички фонд и то првенствено лектире усклађене са планом и програмом наставе српског језика, у сарадњи са наставницима који у нашој школи предају овај предмет и учитељима. Редовно пратимо и ученичка интересовања те је најпосећенија полица у нашој библиотеци она на којој су наслови попут: „Хари Потер“, „ Господар прстенова“, „ Да пукнеш од смеха“, „Не би желео да си поларни истраживач“, „ Само да смо заједно“, „ Хајдук из Београда“,“Приче из Нарније“,… и многи други. Трудимо се да сваке године набавимо што више ових књига, а тиме и број читалаца расте.

Мањи део фонда библиотеке чини наставнички фонд са стручном литературом из области језика, књижевности, дидактике, методике, уџбеничких комплета, приручника,.. Постоји и одређен број енциклопедија и  мултимедијалних садржаја.

Сви ученици и запослени наше школе су уједно и чланови библиотеке и  уписани су у  у књигу уписа корисника.  У библиотеку може да се учлани и било ко из нашег места ко воли да чита и пријатељ је књиге,  јер просечан век једне књиге зависи искључиво од одговорности њених читалаца.

У оквиру библиотеке ради и библиотечка секција, која је једна од најбројнијих у школи. Ученици у оквиру ње уче технику издавања и враћања књиге, помажу у изради чланских карата, израђују тематске паное, вежбају сналажење у библиотеци, …

Библиотека има веома добру сарадњу са наставницима и учитељима у школи, те се у њој организују часови српског језика, припремна настава за такмичења, рад секција, часови грађанског васпитања и свега оног где ученици треба да истражују и помоћу књига, енциклопедија, интернета и слично остваре циљ неког наставног садржаја.

Школски библиотекар:

Марија Манцета