Угледни час

21.10.2020.у 4.разреду одржан је угледни час” Национални паркови Србије”, корелација Природа и друштво-Географија. Час су одржале Татјана Ујић и Милена Томић Шкаро. Час је осмишљен и као припрема за упознавање ученика са новим предметом Географија.
Због ванредне ситуације час је одржан у обе групе истог дана, а часу су присуствовали директор школе, педагог и колеге.
У оквиру часа приказана је презентација “Национални паркови Србије”, а након завршетка направљен је видео тока часа и као продукт рада брошура о националним парковима Србије.

https://drive.google.com/file/d/1J-gOBxaR9mew9dBao-H_AOMdqh15_LcY/view

https://drive.google.com/file/d/1MnBhAtUSZFdzJ1yu93mtG0ebA4OfC46S/view

https://drive.google.com/file/d/1IMhhBVWo7XBPYIu59nWB1n8Y9u04DulE/view

This entry was posted in ВЕСТИ. Bookmark the permalink.